Otevřený dopis ke sporu Matěje Stropnického s Adrianou Krnáčovou

ZaPět vyzývá primátorku Krnáčovou, aby ukončila své spory s Matějem Stropnickým a navrátila mu veškeré odebrané kompetence. V případě odmítnutí by měla raději sama odstoupit.

adresát:

Adriana Krnáčová, primátorka Hlavního města Prahy

na vědomí:

Předsedové politických klubů v ZHMP - Ing. Michal Hašek (Ano), Ing. Karel Březina (ČSSD), RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. (Nezávislí), Mgr. Marta Semelová (KSČM), Ing. Alexandra Udženija (ODS),
Mgr. Bc. Jakub Michálek (Piráti), Ing. Václav Novotný (TOP 09 a nezávislí), Mgr. Petr Štěpánek, CSc. (Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, STAN)

originál dopisu:

ke stažení zdeVážená paní primátorko,

s velkým znepokojením sledujeme Vaše spory s Matějem Stropnickým.

Níže uvedené spolky, které zastupujeme, celá léta vedou boj o zlepšení a někdy "jen" o pouhé zachování životního prostředí v naší čtvrti a lokalitě. Celá léta jsme většinou jen v defenzívě vůči mnohem mocnější a bohatší alianci lhostejných, nezodpovědných, málo kvalifikovaných a často zkorumpovaných úředníků a politiků a bezohledných, nenasytných developerů. Celá léta naše činnost připomínala spíš boj s větrnými mlýny. Mocenské kliky se střídaly, ale arogantní způsoby zacházení s občany se příliš neměnily. Zažili jsme mnoho lží a podrazů.

Až s nástupem Matěje Stropnického našim spolkům svitla naděje na lepší časy.

Matěj Stropnický byl první náměstek, který se osobně spolu s týmem odborníků přijel podívat na významné ohrožené a rozvojové lokality v Praze 5, jako je Vidoule, Waltrovka, Radlické údolí, černá skládka Motol, Klamovka, západní Barrandov, oblast kolem Smíchovského nádraží. Besedoval s námi, zajímal se o problémy našich spolků a o názory občanů. Pozorně vyslechl naše připomínky k procesu projednávání změn územního plánu. Sami jsme se přesvědčili, že problematice územního rozvoje velmi dobře rozumí a na rozdíl od všech svých předchůdců umí i dobře naslouchat.

Po mnoha letech konečně až Matěj Stropnický napravil některé zásadní již zkostnatělé nedostatky při schvalování změn územního plánu. S velikým povděkem jsme sledovali, jak stav a vývoj jednotlivých změn na území Prahy 5 pravidelně konzultoval se zástupci naší městské části.

Velmi oceňujeme, jak přispěl ke tvorbě Pražských stavebních předpisů a vážíme si toho, jak ctí a respektuje demokratické zásady participace občanů na rozvoji města a že nepraktikuje dosud běžné rozhodování o nás bez nás.

Na mezinárodní konferenci reSITE v červnu t. r. Matěj Stropnický skvěle reprezentoval Prahu. Zastupoval primátorku a magistrát, byl suverénní i okouzlující, mluvil výbornou angličtinou a znovu příjemě překvapil svými znalostmi Prahy a problematikou tvorby UP. I někteří lidé z „opačné“ strany, té developerské, Matěje Stropnického chválí a tvrdí, že pro moderní a funkční magistrát je přínosem.

Zdá se nám, že Matěj Stropnický je zcela nový fenomén v komunální politice – mimořádně schopný a komunikativní s moderními, nikoliv však radikalistickými názory a vizemi. Pokud ho někdo považuje za „kontroverzního“ rebela, je to asi jen proto, že naše komunální politika je dlouhodobě tak deformovaná, že každý logický postoj vyplývající ze selského rozumu a běžné etiky veřejné služby vypadá jako extremistický.

Proto Vás paní primátorko vyzýváme, abyste své spory s Matějem Stropnickým neprodleně ukončila a vrátila mu veškeré pravomoci v otázkách územního rozvoje. Žádáme Vás, abyste nezpochybňovala jeho pozici náměstka a naopak ho v jeho činnosti maximálně podporovala. Pokud to nejste schopna či ochotna udělat, tak prosím raději sama odstupte.

Jestliže Matěje Stropnického odvoláte, ztratíte důvěru naši i mnoha občanů, kteří v našich spolcích pracují a dále přirozeně ovlivňují názory dalších skupin obyvatel Prahy 5. Všimněte si prosím, jak velká část spolků toto stanovisko podporuje.

Předsedy politických klubů prosíme, aby s tímto stanoviskem seznámili členy svého klubu. Děkujeme.

Za spolky sdružené v platformě ZaPět

o. s. Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně - Hana Krčilová

o. s. Jinonice - Vidoule - Ing. Zdena Jirásková

o. s. Košířská cibulačka - Markéta Fléglová

o. s. Měchurka - PhDr. Jaroslava Kroupová

o. s. Mezinárodní centrum tance - Mgr. Vendula Skalická

o. s. Praha 5 - Radlice - Ing. Jiří Šmucler

o. s. Přátelé Malvazinek - RNDr. Martin Lepšík, Jolana Dočekalová

o. s. Přátelé Prokopského a Dalejského údolí - Ing. Ondřej Velek

o. s. Spolek za záchranu Klamovky - Ing. Ilja Mráček, MBA

o. s. Za lepší Barrandov - Ondřej Blaha

o. s. Za život lidskej - Ing. Jan Šír

o. p. s. TCP Konzervatoř - Ing. Antonín Schneider

Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku - Ing. Jan Formánek

Spolek Cibulka - Ing. Pavel Peterka, Ing. Arch. Kateřina Adámková

Spolek Hájovna, z. s. - Ing. Arch. Dagmar Šormová

Spolek Za krajinu kolem nás - Ing. František Gemperle

z. s. ZO Pod Majerovic - Petr Baubín, Ing. Vladimír Pilát

 

V Praze 5 dne 31. 8. 2015

Podepsáni:

RNDr. Drahomír Bárta, CSc. - dr.barta@email.cz

PhDr. Jaroslava Kroupová

Ing. Arch. Dagmar Šormová - dagmarsormova@seznam.cz

ZPĚT NA PŘEHLED ČLÁNKŮ