O nás

Nebuďte nocležníky, staňte se sousedy!

Městská část Praha 5 je nad jiné proslulá předimenzovanými developerskými projekty, ničením chráněné přírody a památek, děsivou dopravní situací i smogem z aut a úřednickou korupcí. Dosud jsme proti těmto nešvarům bojovali pouze jako místně omezená sdružení či dokonce samotní občané. Situace se však v posledních letech natolik zhoršovala, že jsme si začali vyměňovat zkušenosti a kontakty. Na podzim roku 2013 byla založena platforma ZaPět.

Ke spojení v ZaPět nás nevedou jen pragmatické poučky, které praví, že v jednotě je síla, ale i nový pohled na město jako na sdílený občanský prostor. Uvědomujeme si, že hlavními důvody dnešního stavu nejsou korupce či hrabiví developeři, ale primárně my samotní – obyvatelé Prahy 5! Jsme to my, kdo vnímá městskou část pouze jako místo pro přespání, ze kterého o víkendech prcháme a o jehož historii, kultuře a přírodě víme pramálo. Podstatou naší činnosti je proto změnit myšlení lidí, aby si uvědomili, že slovo domov neznamená jen byt či oplocený pozemek, ale také ulici se školou, obchodem, parkem, že domovem je celá čtvrť, celá Praha 5. Jaká bude, to záleží pouze na nás. Základním problémem naší městské části je totiž lhostejnost jejích občanů.

ZaPět je občanská platforma, která sdružuje občanská sdružení, vzdělávací instituce, bytová družstva i jednotlivce z Prahy 5. K dnešnímu dni je v platformě na 17 sdružení a dalších subjektů. Většina sdružení se zrodila během boje v konkrétní developerské kauze. Pouze menšina se zabývá kauzami na širším území. Naše zkušenost ovšem říká, že je třeba změnit samotný systém a fungování ochrany městské architektury a zeleně, jakož i jejich vnímání občany. Až vám pod okny zastaví bagry, bude už pozdě.

Platforma ZaPět nebyla, není a nikdy nebude subjektem, který kandiduje ve volbách. Smyslem naší existence je naopak být hlídacím psem radnice, funkčním článkem občanské společnosti. Politiku chápeme jako správu věcí veřejných a proto jsme nutně její součástí. Nejsme ale straničtí, členové rady ZaPět jsou vždy nestraníci. Straníky mohou být někteří členové jednotlivých sdružení spojených v ZaPět.