KOHO (NE)VOLIT V PRAZE 5, díl 4. - Jednoduše a přehledně

Před volbami se mají politici voličům zpovídat za to, co činili poslední čtyři roky. Díky ZaPět nemusíte složitě hledat v nepřehledných usneseních. Vybrali jsme pro vás několik hlasování, která odhalí, jak se kandidáti do zastupitelstva v letech 2010 až 2014 chovali.

Občanská sdružení spojená v ZaPět se nejčasteji potýkají s developerskými kauzami. Městská část Praha 5 umožňuje nevhodnou a nechtěnou zástavbu hned několika způsoby - nechává projít změny územního plánu, zbavuje se obecních pozemků a v neposlední řadě je zcela pasivní během územního řízení. Občanům nezbývá než ve veřejných vystoupeních na zastupitelstvu žádat politiky o podporu proti bezohlednému stavebnímu byznysu, který právě v naší městské části nad míru kvete. Přitom plán územního rozvoje by měl být koncepční a postaven v základech na participaci občanů a pomoci politiků a úředníků. Zvláštní kapitolou je vztah developmentu a radnice k chráněné přírodě - městská část vůči přírodním parkům a přírodním památkám vyvíjí pouze minimální nutnou aktivitu, čehož majitelé pozemků a firmy rádi využívají. V následujícím rozboru hodnotíme všechny zastupitele zvolené v období 2010-2014, kteří také kandidují v aktuálních komunálních volbách. Prezentujeme jejich hlasování v šesti pro ZaPět pilotních kauzách. Hlasy označené ● jsou trestné body, které podle našeho názoru šly proti zájmům občanů.

1. Odmítnutí výjimečně přípustné stavby developera JRD v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí - předložil Lukáš Budín (pro ZaPět pozitivní předložení).
Více na webu o. s. Prokopovo a v reportáži pořadu Reportéři ČT. Kauza projektu Trilobit je stále ve fází územního řízení. Developerovi dlouhodobě nahrávala vstřícnost bývalé rady MČ a celková pasivita Komise územního rozvoje i zvláštní shovívavost Stavebního úřadu.

2. Vypovězení smluv s developerem Geosan, který chtěl budovat několik obytných domů v parku Na Pláni a na místě památkově chráněné osady Buďánka - předložila Naděžda Kratochvílová (pro ZaPět pozitivní předložení).
Více na webu o. s. Přátelé Malvazinek a spolku Přátelé Buďánek. Smlouvy s developerem nejsou dosud plně vypovězeny.

3. Prodej 6 hektarů pozemků patřících radnici ve sportovním areálu Nad Hliníkem - předložila Naděžda Kratochvílová (pro ZaPět negativní předložení).
Platforma ZaPět se o plánovaném prodeji dozvěděla neoficiální cestou den před zasedáním zastupitelstva a okamžitě vyzvala otevřeným dopisem všechny zastupitele, aby transakci neumožnili. Snah byla bohužel marná. Prodej pozemků se uskutečnil během půlnočního jednání a díky usnesení podanému na poslední chvíli tzv. na stůl. Více na webu o. s. Cibulka.

4. Záměr založit komunální akciovou společnost, do které by radnice vložila 5.000.000 Kč z obecních financí - předložil Marek Kukrle (pro ZaPět negativní předložení).
Další informace proběhly tiskem. Zřízení akciové společnosti nebylo odhlasováno, což vedlo k řetězové reakci, která smetla z vedení Prahy 5 starostu Miroslava Zeleného a další tři radní. Do obnovené rady byli dovoleni Marie Ulrichová-Hakenová a Jiří Vejmelka. Toto hlasování znamenalo konec "kmotrovského" uskupení Uzdravme naši politiku, o kterém se píše v prvním díle našeho předvolebního seriálu.

5. Nesouhlasné stanovisko zastupitelstva Prahy 5 k záměru stavby obchodního centra Kaufland na Barrandově - Pražské čtvrti - předložil Lukáš Budín (pro ZaPět pozitivní předložení).
Občané z Barrandova sdružení v o. s. Za lepší Barrandov žádali po zastupitelích jasné stanovisko k nevhodné stavbě, která nerespektuje okolí. Usnesení prošlo téměř všemi hlasy, oponující byly jen slovní výstupy některých zastupitelů (Miroslav Škaloud, Tomáš Homola). Důvodem schválení pravděpodobně bylo datum předložení, tj. na posledním předvolebním zasedání, kdy politici evidentně již vážili sílu svých preferencí.

6. Odmítavé stanovisko zastupitelstva ke změně územního plánu, kterou potřebuje developer Metrostav Delta ke stavbě předimenzovaných obytných domů v parku Klamovka - předložil Lukáš Budín (pro ZaPět pozitivní předložení).
Jedná se o podobný případ jako č. 5. I zde se však našli dva zastupitelé, kteří hlasovali pro stavby.

7. Nesouhlas se změnami územního plánu v lokalitě Vidoule, které by vedly k masivní výstavbě na této chráněné stolové hoře - předložil Lukáš Herold (pro ZaPět pozitivní předložení).
Snahy zastavět Vidouli jsou palčivým problémem občanské společnosti Prahy 5 a z důvodu proudění vzduchu také celé Prahy. O. s. Cibulka dokládá, že zástavbu Vidoule propagovali především starosta Miroslav Zelený a předseda Komise územního rozvoje Tomáš Homola. Nyní bude o dalším pokusu o územní změny jednat magistrát. Úspěch tohoto hlasování dokazuje sílu spojených občanských sdružení pod hlavičkou ZaPět.

Členové ZaPět nedoporučují volit ty politiky, kteří mají v tabulce "trestné body".

Naše doporučení je dvojnásobné, pokud je bodů více nebo pokud jsou tito kandidující navíc "přeběhlíky".

Hlasování v důležitých kauzách 2010-2014
jméno 2010 2014 1 2 3 4 5 6 7
JUDr. Petr Lachnit ČSSD ANO 2011        
Ing. Bohumil Dvořák ČSSD ČSSD            
Mgr. Adam Holub ČSSD ČSSD        
Mgr. Diana Bubníková TOP 09 DOMOV      
Mgr. Radka Havlinová ODS Konzervativní aliance 2014        
Karel Novotný TOP 09 Konzervativní aliance 2014        
RNDr. Milan Macek CSc. KSČM KSČM          
Růžena Peterková KSČM KSČM          
MUDr. Michal Bednář ODS ODS          
Ing. Martin Frélich ODS ODS            
Bc. Lukáš Herold ODS ODS        
Mgr. Viktor Najmon ODS ODS        
Mgr. Lucie Vávrová Ph.D. ODS ODS        
Vojtěch Zapletal ODS ODS      
JUDr. Tomáš Homola Věci veřejné Patrioti P5 a Demokraté  Jana Kasla      
PhDr. Marie Ulrichová - Hakenová Věci veřejné Patrioti P5 a Demokraté Jana Kasla        
Ing. Michal Pavel Věci veřejné Pro Prahu        
Mgr. Patrik Havlíček TOP 09 RESTART 2014        
Ing. Richard Kopáček TOP 09 RESTART 2014        
JUDr. Naděžda Kratochvílová TOP 09 RESTART 2014        
Ing. Jiří Vitha TOP 09 RESTART 2014      
Ing. Jiří Vejmelka Věci veřejné SNOP-5            
Mgr. Lukáš Budín Strana zelených Strana zelených            
RNDr. Jan Martinec CSc. Strana zelených Strana zelených            
Ing. Ondřej Velek Strana zelených Strana zelených          
MUDr. Radek Klíma TOP 09 TOP 09          
Jaroslav Knap TOP 09 TOP 09          
Bc. Pavel Kroha TOP 09 TOP 09        
Ing. Vít Šorm PhD. TOP 09 TOP 09          

Legenda: Hlasy označené znakem ● znamenají, že zastupitelé hlasovali proti deklamovaným zájmům občanských hnutí spojených v ZaPět. To zahrnuje i hlasování "nehlasoval" a "zdržel se", které je mezi zastupiteli oblíbené, ale prakticky znamená podporu stanoviska jdoucího proti přání občanů. U hlasování č. 4 pokládáme za negativní chystaný vznik akciové společnosti. Červeně jsou označeni "přeběhlíci".
ZPĚT NA PŘEHLED ČLÁNKŮ