Vyberte stránku

Nebuďte nocležníky, staňte se sousedy!

 

Městská část Praha 5 je nad jiné proslulá předimenzovanými developerskými projekty, ničením chráněné přírody a památek, děsivou dopravní situací i smogem z aut a úřednickou korupcí. Dosud jsme proti těmto nešvarům bojovali pouze jako místně omezená sdružení či dokonce samotní občané. Situace se však v posledních letech natolik zhoršovala, že jsme si začali vyměňovat zkušenosti a kontakty. Na podzim roku 2013 byla založena platforma ZaPět.

 

Ke spojení v ZaPět nás nevedou jen pragmatické poučky, které praví, že v jednotě je síla, ale i nový pohled na město jako na sdílený občanský prostor. Uvědomujeme si, že hlavními důvody dnešního stavu nejsou korupce či hrabiví developeři, ale primárně my samotní – obyvatelé Prahy 5! Jsme to my, kdo vnímá městskou část pouze jako místo pro přespání, ze kterého o víkendech prcháme a o jehož historii, kultuře a přírodě víme pramálo. Podstatou naší činnosti je proto změnit myšlení sousedů tak, aby si uvědomili, že slovo domov neznamená jen byt či oplocený pozemek, ale také ulici se školkou, školou, obchodem, parkem a dokonce i přilehlé popelnice, nepořádek ve křoví či lidé bez domova kousek vedle pod mostem. Naším domovem je zkrátka celá čtvrť, celá Praha 5 a jaká bude, to záleží pouze na nás. Základním problémem našeho města a Prahy 5 obzvlášť je totiž lhostejnost občanů.

 

Platforma ZaPět nebyla, není a nikdy nebude subjektem, který kandiduje ve volbách. Smyslem naší existence je naopak být funkčním článkem občanské společnosti, pomáhat radnici a ne být jejím soupeřem. Politiku chápeme jako správu věcí veřejných a proto jsme nutně její součástí. Nadšeně budeme spolupracovat s těmi demokratickými subjekty a jejich členy, kteří budou hájit občanské hodnoty sociální, kulturní, ekologické a morální, kdo budou hájit právo na slušný život a dobré zdraví všech občanů Prahy 5 nezávisle na jejich vyznání, pohlaví či barvě pleti. Proto nejsme straničtí a členové rady ZaPět jsou vždy nestraníci. Straníky mohou být někteří členové jednotlivých sdružení spojených v ZaPět.

 

 Členové ZaPět

ZaPět je občanská platforma, která sdružuje zapsané spolky, vzdělávací instituce, bytová družstva i jednotlivce z Prahy 5. K dnešnímu dni je v platformě na 20 subjektů. Většina spolků se zrodila během boje v konkrétní developerské kauze. Pouze menšina se zabývá kauzami na širším území. To chceme změnit.