Vyberte stránku

Historie

ZaPět vzniklo v roce 2013 jako volné uskupení občanských sdružení a jednotlivců, kteří se zajímali převážně o developerské kauzy na Praze 5. Během let se zaměření jednotlivých subjektů proměnilo a počet členů narostl natolik, že bylo třeba platformu reformovat. Na podzim roku 2018 aktivní jádro ZaPět založilo stejnojmenný zapsaný spolek s IČO 07632673. Zakladateli jsou Dagmar Šormová, Marcela Stárková, Jolana Dočekalová, Milan Kostohryz a Jan Kremer. Oficiální e-mailovou adresou je zapet@zapet.cz. ZaPět není a nebude volební platformou, ani nepropaguje žádné kandidátky v obecních volbách. Jako součást občanské společnosti je spolek součástí politického prostředí města a před volbami zveřejňuje hodnocení jednotlivých stran v souladu se svými cíly.

Činnost

ZaPět se věnuje ekologii, ochraně kulturního dědictví a budování otevřené občanské společnosti. Spolek propaguje lidskou toleranci a sociální cítění. Sousedství členové považují za univerzální hodnotu, která spojuje práva i zodpovědnosti a  není pouhým přespáváním. Bohužel jsme toho názoru, že v ochraně i aktivní tvorbě výše uvedeného magistrát i jednotlivé pražské obvody až příliš často selhávají. Také úředníci a v neposlední řadě pro tuto činnost zřízený Institut plánování a rozvoje pasivně přežívají nebo nekriticky přijímají projekty diktované soukromým ziskem a koncepční dokumenty, pokud vůbec vznikají, neprojednávají s občany či je sami porušují. Chybí progresivní, ekologické a sociální vize moderního města. Nástroje pro jejich tvorbu nefungují. Tím se Praha zásadně liší od rozvinutých západních metropolí, kterými by se, alespoň jak tvrdí politici, ráda inspirovala. I když má hlavní město nezpochybnitelné unikátní hodnoty, na kterých může stavět, tak vůči Evropě zaostává. Na vině je bohužel také lhostejnost Pražanů samotných. Často se o své okolí začínají zajímat, až když jim stojí bagry pod okny.

Na rozdíl od místních uskupení se ZaPět zaměřuje na globální problémy městské části Praha 5. Jde především o velká chráněná území, dopravní kauzy, veřejné zdraví a kulturní památky. Na celopražské úrovni podporujeme a spolupracujeme se spřátelenými platformami jako jsou Auto*Mat, Prahou na kole, Arnika, Pražské matky. Společně s Českou křesťanskou akademií, místní skupinou Praha 5 pořádá ZaPět pravidelné debatní večery na aktuální témata.

Příznivci

ZaPět k propagaci svých cílů a pro budování informované občanské společnosti založilo neformální kruh příznivců, kde se mohou organizace i jednotliví občané registrovat. Příznivci dostávají zprávy o činnosti spolku. Aktivní spolupráce je ceněná. Přidat se můžete na stránce Registrace.