Vyberte stránku

Na základě podnětů od členů i nečlenů ZaPět proběhla od října reforma naší organizace. Podrobné vysvětlení zaznělo přednostně v dopise, který byl zaslán spolkům ZaPět. Protože se tímto krokem ZaPět konečně otevírá všem, kdo mají o dění na celé Praze 5 opravdový zájem, zveřejňujeme dopis a vyzýváme k registraci.

Těšíme se na vaše podněty a budoucí spolupráci!

Milé sousedky, milí sousedé,
minulý měsíc uběhlo pět let od chvíle, kdy jsme jménem ZaPět vydali první oficiální dokument. Tehdy vyvrcholila téměř dvouletá snaha založit společenství, které spojí občanská sdružení Prahy 5 bojující v ekologických, územně-plánovacích a stavebních kauzách. Během let přibývali členové, ale také kolísala jejich aktivita. Několikrát jsme přehodnotili strukturu ZaPět a i když jsme sledovali společné cíle, ne vždy jsme používali stejných prostředků. Proběhlo mnoho změn na smíchovské radnici, občas překotných a nepříznivých. Někdy staří spojenci selhávali, jindy jsme nacházeli nové. Sdružení na Praze 5 zdárně dospěla ve spolky a politické klima se podle našeho názoru přeci jen změnilo k lepšímu. Snad také proto, že někteří aktivní občané ze ZaPět úspěšně kandidovali do zastupitelstva, ač samotná platforma zůstala nestranickou a nevolební, jak si na počátku předsevzala.
Vyzrálost občanských spolků Prahy 5 potvrzuje fakt, že jejich členové úspěšně komunikují své cíle s veřejností, jsou schopni získat podporu politiků a nezřídka vítězí také u soudů. Na druhou stranu se členové ZaPět stále více soustředí na konkrétní lokality a komplexní témata dotýkající se celé městské části pomalu mizí. Platforma zůstala prostorem pro komunikaci a sdílení informací, ale kvůli větší vyhraněnosti členů v jednotlivých kauzách docházelo v mnoha případech k vyjasňování pozic i názorovým střetům. Brzy bylo zřejmé, že platforma více než dvaceti subjektů, ať už má či nemá psaná pravidla, nemůže a ani nedokáže rovnoměrně zastupovat všechny v jejich dílčích problémech a zájmech. Za stávající situace by přijímání nových členů problémy dále prohloubilo. Navíc byla každá nesvornost ZaPět zneužívána příznivci klientelistických vazeb a autoritativní správy města a platforma se stávala zranitelnou vůči politickým vlivům. Zevnitř i zvenčí se začaly ozývat stále hlasitější hlasy volající po reformě ZaPět.
Během posledních pěti let se vyprofilovali tři až čtyři aktivní lidé, na které organizace platformy takříkajíc spadla, kteří se angažovali v abstraktnějších a globálnějších tématech, přitom se ale neobjevili na žádné z kandidátek během obecních voleb. Tato skupina v září 2018 vyhověla výzvám ke změně a začala reformu platformy tak, aby organizace dostála svým původním cílům a zároveň se uchránila před riziky, které s sebou (většinou pozitivní) vývoj přinesl. Proto se během podzimu stal ze ZaPět zapsaný spolek, což na základě uvedených podnětů umožňuje provést dvě zásadní změny:
a) Profilovat činnost ZaPět na aktuální témata, která ovlivňují celou Prahu 5, jako jsou velké stavební projekty, efektivní a ekologická modernizace dopravní infrastruktury, ochrana velkých celků zeleně, zachování chráněné přírody a výjimečné geomorfologie městské části, rozvoj transparentnosti a efektivity radnice nebo podpora občanské společnosti. V rámci této agendy pořádá hned v lednu 2019 ZaPět první ze série pravidelných občanských debat.
b) Otevřít původně uzavřený kruh členů tím, že je transformován na zcela otevřenou skupinu příznivců, kam se může na základě internetového formuláře registrovat kdokoli, ať už spolek či jednotlivec (registrace směřuje primárně na Prahu 5, ale ani přespolní nevylučujeme) – viz registrace níže. Dosavadní adresa clenove@zapet.cz se tak změní na informační rozesílač info@zapet.cz, kde budou zařazeni všichni registrovaní a kam budou pravidelně směřovat novinky o fungování ZaPět.
Pokud jste dosud byli členy, pevně věříme, že přejdete do skupiny příznivců. Pokud jste v ZaPět nebyli, pak prosím vstupte, jste srdečně zváni. Konečně pokud se z jakýchkoli důvodů organizovat nechcete, ale rádi byste s námi spolupracovali, ozvěte se také. Bez pomoci vás všech nebyla a nebude úspěšná činnost ZaPět možná. Proto vám děkujeme, těšíme se na další spolupráci a přejem nám všem i Praze 5 vše dobré do v roce 2019!
Tento dopis posíláme 28. prosince 2018 přednostně všem členům ZaPět na adresu clenove@zapet.cz. V krátké době budou osloveni také dosavadní zájemci o členství v ZaPět, spřátelené organizace i jednotlivci a výzva bude zveřejněna.
Registrace příznivců – prosíme o vyplnění také dosavadní členy ZaPět: https://zapet.cz/registrace/
Náš aktuální e-mail: zapet@zapet.cz


Jménem spolku ZaPět
Dagmar Šormová, Milan Kostohryz a Jan Kremer