Vyberte stránku

Volit do zastupitelstva můžete třemi způsoby:

  1. Označte křížkem nejvýše jednu volební stranu.
  2. Označte křížkem nejvýše jednu volební stranu a dále křížkem jednotlivé kandidáty z jiných volebních stran.
  3. Označte křížkem jednotlivé kandidáty napříč volebními stranami až do výše celkového počtu členů zastupitelstva.

Pro celkové výsledky se jednotlivým stranám započítává jeden hlas za každého označeného kandidáta. Pokud jste označili volební stranu, pak každý kandidát této strany získává jeden hlas (při volbě 1), popřípadě získává po jednom hlasu pouze tolik kandidátů od začátku kandidátky, kolik zbývá do celkového počtu zastupitelů po odečtení počtu označených kandidátů z jiných volebních stran (při volbě 2).

Po sečtení hlasů za všechny kandidáty se každé volební straně na základě jejího výsledku přidělí mandáty – podobně, jako je tomu v parlamentních volbách. Teprve poté se určuje, který konkrétní kandidát za stranu mandát získá. Zpravidla se postupuje podle pořadí na kandidátce. Jiný kandidát může získat mandát pouze v případě, kdy dostal alespoň o 10% více hlasů, než byl průměrný výsledek jednoho kandidáta téže volební strany.

Volba konkrétních kandidátů tak má smysl pouze v situaci, kdy velké množství lidí hlasuje pro jednu konkrétní osobu. Má tak spíše smysl volit nějakou vhodnou stranu, popřípadě tuto volbu doplnit o označení kandidatů z jiných stran, pokud jsou na předních místech kandidátky, anebo to jsou obecně známé osobnosti (kde je šance, že je označí více lidí). Hlas pro kandidáta na nižších příčkách ve výsledku spíše přispěje ke zvolení jiných kandidátů téže strany, kteří jsou na kandidátce před ním.