Vyberte stránku

Hnutí Pro Prahu a Jan Skalický

Hnutí Pro Prahu vede pan Zbyněk Passer, osobností číslo dvě je jeho sestřenice Petra Venturová. Starším bratrem Zbyňka Passera je ovšem známý pražský developer Radim Passer, který je navíc hlavním sponzorem tohoto nového politického subjektu. Zbyněk Passer byl v developerské firmě svého bratra Passerinvest zaměstnán a stále v ní vlastní menšinový podíl. Passerinvest se v současné době snaží prosadit změnu územního plánu v okolí metra Roztyly, proti čemuž usilovně bojují místní občanská sdružení. Jejich pozice je podobná, ne-li identická, se situací mnoha členů ZaPět. Konečné rozhodnutí o této změně vynese zastupitelstvo hl. m. Prahy vzešlé právě z aktuálních voleb. Navíc původní zakladatelé hnutí, které neslo na počátku název Starostové pro Prahu, nařkli Zbyňka Passera a jeho sestřenici z „krádeže“ hnutí pro „rodinné zájmy“. Vyčerpávající informace o této kauze najdete v článku na webu České televize a v pořadu Reportéři ČT. To bohužel není vše. Další reportáž ze stejného pořadu odhaluje, že Zbyněk Passer jako starosta Koloděj zvýhodňoval sám sebe i své rodinné příslušníky v záležitostech směn a pronájmu pozemků i developerských projektů. K tomu nyní sám podává v Kolodějích návrh na změnu územního plánu. I s podobnými postupy mají sdružení v Praze 5 nemilé zkušenosti. Více opět v reportáži Anety Snopové.

Lídrem Hnutí Pro Prahu v Praze 5 je Jan Skalický, energický muž, kterého lze tento týden potkat na ulicích. V naší městské části není žádným nováčkem, neboť již v roce 2006 kandidoval a byl zvolen do místního zastupitelstva za ODS, kterou zde vedl nechvalně proslulý Milan Jančík, jenž se právě v roce 2006 stal starostou. Za Milana Jančíka byl pan Skalický nejen členem koalice, kterou dotyčný starosta vedl, ale také místopředsedou Komise pro územní rozvoj, členem Pracovní skupiny pro územní plán, místopředsedou Komise informatiky, členem Finančního výboru, členem Komise obchodních aktivit a majetku a členem Komise revitalizace. Přitom se údajně netajil tím, že Milana Jančíka dlouhodobě podporuje. Během svého mandátu v Praze 5, konkrétně v letech 2007 až 2009, zastával také funkci vedoucího Odboru investic a správy majetku v Černošicích, městečku na jih od Prahy. V tomto volebním období Černošicím vládli pánové Aleš Rádl a Michal Jirout z místní ODS. Právě k nim se váže řada kauz, včetně podezření z manipulace soutěží, manipulace s pozemky, vlastního obohacování skrze společnost s utajenými vlastníky, ač jim nikdy soudně nebylo nic prokázáno. Jednou z kauz se mj. zabýval pořad Redaktoři ČT. Rádl a Jirout místní radnici vedli absolutně uzavřeným způsobem – nezveřejňování, odmítání poskytnutí informací, odmítání nesouhlasných textů v místním periodiku, arogance na zastupitelstvu atd. Pro Černošické je to dnes s jistou nadsázkou „doba temna“. Nakonec se občané chopili příležitosti a ve volbách roku 2010 po kampani jasně se vymezující proti tehdejšímu vedení radnice hnutí Věci černošické získalo 48% hlasů. ODS tehdy získala pouhých 5%, ač dříve dělala výsledky kolem 30%. Úspěch ve změně kurzu byl potvrzen roku 2012, kdy Černošice získaly 1. cenu v republice za otevřenost veřejné správy v soutěži Otevřeno x Zavřeno. Z výše uvedeného plyne, že Jan Skalický pracoval v klíčové pozici ve městě Černošice v době, kdy se zde děly velmi podivné věci. Údajně jej na úřad přivedl sám Michal Jirout. Opoziční aktivity Věcí černošických sice směřovaly zejména proti politickému vedení města, ale v řadě věcí byl pan Skalický jaksi vykonovatelem jeho vůle a bylo těžko možné, aby nevěděl o sporných věcech. Celou situaci dokresluje fakt, že starosta Milan Jančík se veřejně přátelil s tehdejším starostou Černošic Alešem Rádlem. Fotka obou politiků byla součástí billboardů občanské kampaně proti tehdejšímu vedení města, které měly varovat voliče před pochybnými konexemi jejich starosty. Náš „pětkový“ starosta zde zapůsobil jako odstrašující příklad a Věci černošické volby drtivým způsobem vyhrály.

Za zmínku také stojí, že Jan Skalický je předsedou asociace D-O-L, která  „se věnuje přípravným krokům umožňujícím budoucí realizaci vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe“, přičemž většina nezávislých ekologických organizací považuje tento projekt jako zásadně poškozující přírodu. Lehce dohledatelné jsou informace o náhlém konci působení pana Skalického na Ředitelství vodních cest. Pan Skalický také snad jako jediný z kandidujících v Praze 5 propaguje stavbu lanovky Barrandov-Nové Butovice, kterou ekologové zajímající se o Prokopské a Dalejské údolí považují za krajně nevhodnou. Nedávno Jan Skalický zveřejnil svůj plán na zřízení multifunkčního parku na Barrandově, vůči kterému se velmi kriticky vyjádřil místní Spolek na ochranu přírody na Barrandově a v okolí.

Speciálním zájmem Jana Skalického je doprava a proto jsme jeho program a program Pro Prahu v tomto ohledu předložili odborníkům z o. s. Auto*Mat, se kterými jsme také vypracovali dopravní „přání“ našeho programu Skvělá radnice. Výsledky však jsou spíše zklamáním. Chytré semafory pro na billboardech slibovanou plynulou průjezdnost Prahy nestačí a situace se navíc zhorší se zprovozněním tunelu Blanka. Pokud se programy kandidáta a Pro Prahu věnují velkým stavbám, tak nekorespondují s vizí ZaPět: Radlická radiála sama Plzeňské ulici neuleví, pokud tato nebude humanizována, aby byla snížena její kapacita. Ani slovo zde pak není o vysoce pravděpodobné možnosti, že pokud nebude také Radlická radiála méně kapacitní, bude stahovat tranzitní dopravu z okruhu. ZaPět narozdíl od Pro Prahu a společně s MČ Praha 4 odmítá stavbu Dvoreckého mostu s využitím pro osobní automobilovou dopravu. Přejeme si most pro IZS, MHD, cyklisty a chodce. Mnoho dalších problémů se Pro Prahu zavazuje vyřešit, ale neuvádí jak. Naopak souhlasíme s propojením letiště pomocí železnice. Konečně podle programu se hnutí Pro Prahu neprofiluje jako zrovna pro-cyklisticky naladěné. Veškeré sliby jsou směřovány na individuální automobilisty. To potvrzuje také přiložený graf webu Prahou na kole.

Na uvedené sporné body se chtěli členové ZaPět dotázat osobně, bohužel pan Skalický pozvání na naši předvolební debatu odmítl SMSkou pět minut před zahájením diskuse.