Vyberte stránku

Hnutí Pro Prahu a Jan Skalický, Volby 2014

Hnutí Pro Prahu vede pan Zbyněk Passer, osobností číslo dvě je jeho sestřenice Petra Venturová. Starším bratrem Zbyňka a bratrancem Petry je známý pražský developer Radim Passer, který figuruje mezi prvními padesáti nejbohatšími Čechy a jako člen Církve adventistů sedmého pomocí své nadace pilně evangelizuje českou společnost. Pan Radim je také hlavním sponzorem nového politického subjektu svého bratra, který byl v Passerinvest zaměstnán a stále v ní vlastní menšinový podíl. Firma se v současné době snaží prosadit změnu územního plánu v okolí metra Roztyly, proti čemuž usilovně bojují místní občanská sdružení. Jejich pozice je podobná, ne-li identická, se situací mnoha členů ZaPět. Konečné rozhodnutí o této změně vynese zastupitelstvo hl. m. Prahy vzešlé právě z aktuálních voleb. Navíc původní zakladatelé hnutí, které neslo na počátku název Starostové pro Prahu, nařkli Zbyňka Passera a jeho sestřenici z „krádeže“ hnutí pro „rodinné zájmy“. Vyčerpávající informace o těchto podivných praktikách i souvisejícím střetu zájmů Passerinvest najdete v článku na webu České televize. V pořadu Reportéři ČT z července 2014 pak pan Zbyněk Passer předvádí výbornou hereckou etudu, když je přímo dotazován, zda v případě zvolení do zastupitelstva hl. m. Praha se během rozhodování o developerských projektech svého bratra zdrží hlasování. Jak „citlivě“ se rodina Passerů pokoušela „privatizovat“ vedení obce Koloděje dokumentuje další reportáž uvedená o dva měsíce později ve stejném pořadu. Zde kolodějští občané a opoziční zastupitelé, kteří viděli první reportáž, dokazují, že Zbyněk Passer jako starosta zvýhodňoval sám sebe i své rodinné příslušníky v záležitostech směn a pronájmu pozemků i developerských projektů. K tomu nyní sám podává v Kolodějích návrh na změnu územního plánu. I s podobnými postupy mají sdružení v Praze 5 nemilé zkušenosti.

Lídrem Hnutí Pro Prahu v Praze 5 je Jan Skalický, energický muž, kterého lze tento týden potkat na ulicích. V naší městské části není žádným nováčkem, neboť již v roce 2006 kandidoval a byl zvolen do místního zastupitelstva za ODS, kterou zde vedl nechvalně proslulý Milan Jančík, jenž se právě v roce 2006 stal starostou. Za Milana Jančíka byl pan Skalický nejen členem koalice, kterou dotyčný starosta vedl, ale také místopředsedou Komise pro územní rozvoj, členem Pracovní skupiny pro územní plán, místopředsedou Komise informatiky, členem Finančního výboru, členem Komise obchodních aktivit a majetku a členem Komise revitalizace. Přitom se údajně netajil tím, že Milana Jančíka dlouhodobě podporuje.

Během svého mandátu v Praze 5, konkrétně v letech 2007 až 2009, zastával Jan Skalický také funkci vedoucího Odboru investic a správy majetku v Černošicích, městečku na jih od Prahy. V tomto volebním období Černošicím vládli pánové Aleš Rádl a Michal Jirout z místní ODS. Právě k nim se váže řada kauz, včetně podezření z manipulace soutěží, manipulace s pozemky a vlastního obohacování skrze společnost s utajenými vlastníky, ač jim nikdy soudně nebylo nic prokázáno. Rádl a Jirout místní radnici vedli absolutně uzavřeným způsobem – odmítání poskytnutí informací, odmítání nesouhlasných textů v místním periodiku, arogance při jednání s občany atd. Docházelo tak k doslova absurdním situacím, kdy například zastupitelstvo jednalo v tak malé místnosti, že místní museli poslouchat venku za oknem. K informacím a smlouvám se nedostali ani opoziční zatupitelé. Pro Černošické je to dnes s jistou nadsázkou „doba temna“. Jak hluboce tehdy vedení města kleslo ukazuje další video Reportérů ČT z roku 2009, kde promlouvá ex-přítelkyně jednoho z radních – utajené akciovky na kšefty s pozemky a zastrašování jejich majitelů. Z výše uvedeného plyne, že Jan Skalický pracoval v klíčové pozici ve městě Černošice v době, kdy se zde děly velmi podivné věci. Údajně jej na úřad přivedl sám Michal Jirout. Přitom nebyl na pozici pouhého tichého úředníka, ale stál v první linii proti opozici a občanům. Nedělalo mu dokonce problém stoupnout si před kameru a zatloukat, zatloukat, zatloukat ve jménu svých kolegů z ODS. To dokazuje další reportáž z roku 2007, kde hraje Skalický jednu z hlavních dramatických rolí. Nakonec se občané chopili příležitosti a ve volbách roku 2010 po kampani jasně se vymezující proti tehdejšímu vedení radnice hnutí Věci černošické získalo 48% hlasů. ODS tehdy získala pouhých 5%, ač dříve dělala výsledky kolem 30%. Úspěch ve změně kurzu byl potvrzen roku 2012, kdy Černošice získaly 1. cenu v republice za otevřenost veřejné správy v soutěži Otevřeno x Zavřeno. Celou situaci dokresluje fakt, že starosta Milan Jančík se veřejně přátelil s tehdejším starostou Černošic Alešem Rádlem. Fotka obou politiků byla dokonce součástí billboardů občanské kampaně proti tehdejšímu vedení města, které měly varovat voliče před pochybnými konexemi jejich starosty. Náš „pětkový“ starosta z naší „doby temna“ zde zapůsobil jako odstrašující příklad a Věci černošické volby drtivým způsobem vyhrály.

Za zmínku také stojí, že Jan Skalický je předsedou asociace D-O-L, která  „se věnuje přípravným krokům umožňujícím budoucí realizaci vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe“, přičemž většina nezávislých ekologických organizací považuje tento projekt jako zásadně poškozující přírodu. Lehce dohledatelné jsou informace o náhlém konci působení pana Skalického na Ředitelství vodních cest. Pan Skalický také, snad jako jediný z kandidujících v Praze 5, propaguje stavbu extravagantní lanovky Barrandov-Nové Butovice, kterou ekologové zajímající se o Prokopské a Dalejské údolí považují za krajně nevhodnou, my ostatní pak za další potencionální finanční tunel radnice. Aby to nebylo málo, tak nedávno Skalický zveřejnil svůj plán na zřízení multifunkčního parku na Barrandově, vůči kterému se velmi kriticky vyjádřil místní Spolek na ochranu přírody na Barrandově a v okolí. Inu o velké nápady není v této velké mysli nouze.

Speciálním zájmem Jana Skalického je doprava a proto jsme jeho program a program Pro Prahu v tomto ohledu předložili odborníkům z o. s. Auto*Mat, se kterými jsme také vypracovali dopravní „přání“ našeho programu Skvělá radnice. Výsledky však jsou spíše zklamáním. Chytré semafory pro na billboardech slibovanou plynulou průjezdnost Prahy nestačí a situace se navíc zhorší se zprovozněním tunelu Blanka. Pokud se programy kandidáta a Pro Prahu věnují velkým stavbám, tak nekorespondují s vizí ZaPět: Radlická radiála sama Plzeňské ulici neuleví, pokud tato nebude humanizována, aby byla snížena její kapacita. Ani slovo zde pak není o vysoce pravděpodobné možnosti, že pokud nebude také Radlická radiála méně kapacitní, bude stahovat tranzitní dopravu z okruhu. ZaPět narozdíl od Pro Prahu a společně s MČ Praha 4 odmítá stavbu Dvoreckého mostu s využitím pro osobní automobilovou dopravu. Přejeme si most pro IZS, MHD, cyklisty a chodce. Mnoho dalších problémů se Pro Prahu zavazuje vyřešit, ale neuvádí jak. Naopak souhlasíme s propojením letiště pomocí železnice. Konečně podle programu se hnutí Pro Prahu neprofiluje jako zrovna pro-cyklisticky naladěné. Veškeré sliby jsou směřovány na individuální automobilisty. To potvrzuje také přiložený graf webu Prahou na kole.

Na všechny uvedené kauzy, problematické nápady a megalomanské plány  jsme se jako členové ZaPět chtěli Jana Skalického dotázat osobně. Ten bohužel naše s předstihem doručené pozvání na předvolební debatu kandidátů na starostu, kterou jsme v sále radnice Prahy 5 organizovali, odmítl pomocí SMS pět minut před zahájením diskuse. Byli jsme tak ochuzeni o názory tohoto protřelého politika pražské ODS a dnes hnutí Pro Prahu.